Valg 2019

  Kommune- og fylkestingsvalget 2019 Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget er fastsatt til mandag 9. september 2019. Hvert enkelt kommunestyre kan – i medhold av valgloven § 9-2 (2) – bestemme at det i vedkommende kommune skal holdes valg også søndag 8. september 2019. I 2019 er det valg til Innlandet fylkeskommune Den nye kommune-

Nyheter for ansatte

Visjon og verdier

Visjon for sammenslåingsprosessen: Nye utfordringer – større muligheter   Verdier for sammenslåingsprosessen: Vi skal være: Rause Vi skal være rause med hverandre. Med god porsjon raushet utviser vi fleksibilitet og bygger tillit til hverandre. Gjennom et fellesskap basert på romslighet, redelighet og åpenhet skaper vi ett fylke.                Inkluderende Vi skal være lyttende og ha

Ekspertutvalgets rapport

Ekspertutvalget for nye oppgaver til fylkeskommunene overleverte sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland 1. februar 2018. Utvalget foreslår å flytte oppgaver verdt 24 milliarder og 5 000 arbeidsplasser til fylkeskommunene. Utvalgets mandat har vært å analysere og vurdere konkrete oppgaver og ansvarsområder med sikte på å foreslå ytterligere oppgaver og myndighet til fylkeskommunene. I oppdraget