Valg 2019

Listeforslag ved fylkestingsvalget 2019 Samtlige listeforslag ble godkjent av fylkesvalgstyret mandag 27. mai 2019. Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Klage: Valgloven § 6-8: Klage med krav om endring av fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag må fremmes

Nyheter for ansatte

Visjon og verdier

Visjon for sammenslåingsprosessen: Nye utfordringer – større muligheter   Verdier for sammenslåingsprosessen: Vi skal være: Rause Vi skal være rause med hverandre. Med god porsjon raushet utviser vi fleksibilitet og bygger tillit til hverandre. Gjennom et fellesskap basert på romslighet, redelighet og åpenhet skaper vi ett fylke.                Inkluderende Vi skal være lyttende og ha

Ekspertutvalgets rapport

Ekspertutvalget for nye oppgaver til fylkeskommunene overleverte sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland 1. februar 2018. Utvalget foreslår å flytte oppgaver verdt 24 milliarder og 5 000 arbeidsplasser til fylkeskommunene. Utvalgets mandat har vært å analysere og vurdere konkrete oppgaver og ansvarsområder med sikte på å foreslå ytterligere oppgaver og myndighet til fylkeskommunene. I oppdraget