Valg 2019

Listeforslag ved fylkestingsvalget 2019 Samtlige listeforslag ble godkjent av fylkesvalgstyret mandag 27. mai 2019. Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Se hvem som ble valgt inn i fylkestinget til InnlandetFylkesvalgstyrets møtebok Klage: Valgloven § 6-8: Klage med krav om endring av

Nyheter for ansatte

Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv.

Ekspertutvalgets rapport

Ekspertutvalget for nye oppgaver til fylkeskommunene overleverte sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland 1. februar 2018. Utvalget foreslår å flytte oppgaver verdt 24 milliarder og 5 000 arbeidsplasser til fylkeskommunene. Utvalgets mandat har vært å analysere og vurdere konkrete oppgaver og ansvarsområder med sikte på å foreslå ytterligere oppgaver og myndighet til fylkeskommunene. I oppdraget