Fylkestingene i Hedmark og Oppland oppnevnte i oktober 2017 et forhandlingsutvalg med mandat til å forhandle fram en avtale som grunnlag for en sammenslåingen av de to fylkeskommunene. Avtalen ble presentert 20. desember 2017 – og vedtatt av de to fylkestingene 15. januar 2018. Avtale om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Fakta om Innlandet

Folketall og bosetning Innlandet har et innbyggertall på 387 034 innbyggere (SSB per 3. kvartal 2018) Det nye fylket får totalt 46 kommuner (Stortinget har vedtatt at Lunner og Jevnaker kommuner skal til Viken) Ringsaker kommune har flest innbyggere med et folketall på 34 385 (SSB per 3. kvartal 2018) En tredjedel av innbyggerne er bosatt i de fire