Organisasjonskart

Trykk på kartet for større versjon. Last ned organisasjonskart Innlandet 250919 (PDF)

Kommunikasjon

Fellesnemnda har vedtatt prinsipper for kommunikasjon for sammenslåingsprosessen. Følgende overordna prinsipper legges til grunn for kommunikasjonsarbeidet under sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner: ÅPEN: Sammenslåingsprosessen skal preges av åpenhet. Informasjon skal aktivt formidles til interne og eksterne målgrupper så raskt den er tilgjengelig og omforent. SAMTIDIG: Det skal tilstrebes at all informasjon blir tilgjengeliggjort samtidig

Reglement

Det er vedtatt reglement for fylkesting, fylkesutvalg og faste utvalg i Innlandet fylkeskommune. Disse regulerer den politiske virksomheten i fylkeskommunen. Reglement for fylkesting, fylkesutvalg og faste utvalg (vedtatt av FT 30.10.19) Reglement for godtgjøring (vedtatt av FT 30.10.19) Fellesnemnda forberedte sammenslåingen frem til konstituering av nytt fylkesting i det nye fylket. For arbeidet var det

Fylkestinget

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, og ledes av fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap).

Innlandet fylkeskommune
… kommer i 2020

Hedmark og Oppland fylkeskommuner blir Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020.

Grafisk profil

Dokumenter og andre produkter knyttet til sammenslåingsprosessen skal ha en grafisk profil som indikerer fellesskapet til de to fylkeskommunene. Profilen skal være en enkel sammenstilling av de to fylkenes våpen og navnet på den nye fylkeskommunen.

Ledelse

 

Fylkesutvalget

Fylkesutvalget fungerer som fylkestingets arbeidsutvalg og består av 15 representanter. Utvalget ledes av fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap).

Offentlig journal