Disse blir seksjonssjefer

11. mars 2019
Etter en grundig og omfattende prosess er nå ledere på nivå 3 på plass.

Offentliggjøring nivå 3

22. februar 2019
Det er møte i ledergruppa 6. mars. Av hensyn til de som har meldt sin interesse for stillingene, blir ledere...

Video allmøte 11. februar

12. februar 2019
Her kan du se opptak av allmøtet på mandag.

Politikerne sendte byggesaken tilbake

7. februar 2019
Politikerne var verken fornøyde med prislappen eller vurderingene som er gjort for å huse de framtidige ansatte i Innlandet fylkeskommune.

44 ønsker jobb som seksjonssjef

7. februar 2019
Det er 44 ansatte som har meldt sin interesse for de 29 stillingene på nivå 3, seks av dem kommer fra Statens vegvesen.

Politisk behandling kontorlokaler

31. januar 2019
Det blir politisk behandling av kontorlokaler for sentraladministrasjonen i fellesnemda 13. februar. Saksdokumentene ser du her.

Administrativ organisering besluttet

30. januar 2019
Organisering av nivå 3, samt prosess for innplassering av ledere er nå klar. De som står på utvalgslista kan melde...

Revidert forslag organisering nivå 3

28. januar 2019
Selv om selve drøftingsmøte ble utsatt til 29. januar, ble det gjennomført møte mellom prosjektleder og de fellestillitsvalgte 23. januar.

Avtale underskrevet i Innlandet

28. januar 2019
Denne uka ble avtale mellom Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen underskrevet av prosjektleder i Innlandet fylkeskommune, Tron Bamrud, vegdirektør Terje...

Endring i framdriftsplan

23. januar 2019
Som følge av at drøftingsmøte med de tillitsvalgte er utsatt, blir det endringer i framdriftsplanen for rekruttering av ledere på nivå...

Drøftingsmøte utsatt

22. januar 2019
Den planlagte drøftingen av forslag til organisering og prosess for innplassering av ledere på nivå 3 er utsatt til 29....

Innplassering av ledere nivå 3

18. januar 2019
Her kan du se forslag til organisering på nivå 3, samt stillingsbeskrivelsene før drøfting.
TOP
Translate »
X