Status prosjekter

22. oktober 2018
IT-infrastruktur, lønns-, personal og økonomisystem og nytt saks- og arkivsystem. Torsdag 18. oktober var det møte i prosjektgruppa og her fikk prosjektledelsen presentert status...

Prosess for rekruttering til ledergruppe

17. oktober 2018
Etter drøfting med de tillitsvalgte er lista over de som kan søke seg til stillinger i strategisk ledergruppe klar.

Gåtur på fylkeshusene

16. oktober 2018
I forbindelse med forstudiet til kontorlokaler blir det befaring av fylkeshusene på Hamar 17. oktober og på Lillehammer 18. oktober.

Video fra allmøte

15. oktober 2018
Her kan du se opptak av allmøte fredag 12. oktober, samt lese et sammendrag. 

Skisse adm. organisering etter drøfting

8. oktober 2018
Her kan du se forslag til administrativ organisering etter møte med ledergruppa i begge fylkeskommunene og drøfting med de tillitsvalgte.

Forstudie om kontorlokaler

19. september 2018
Arbeidet med utforming av kontorlokaler er organisert som et prosjekt. Prosjektgruppa har fått mandat til utforming av et forstudie.

Presentasjon om Innlandet

18. september 2018
Trenger du fakta om Innlandet til en presentasjon? Nå finner du en ferdig presentasjon her.

Kontorlokaler sentraladministrasjonen

17. september 2018
Alle ansatte i sentraladministrasjonen mottar e-post om interne kartleggingsmøter.

Rutiner for saksframlegg

13. september 2018
Her finner du rutiner og mal for saksutredning til arbeidsutvalget og fellesnemda.

Video allmøte

9. september 2018
Her kan du se allmøtet fredag 7. september i opptak. Her finner du også et sammendrag.

Omstillingsdokumentet

7. september 2018
Omstillingsdokumentet ble vedtatt av fellesnemda 25. april 2018. Dokumentet finner du her.

Ledige stillinger lyses ut internt først

28. august 2018
Fra 1. august er alle ledige stillinger i Oppland og Hedmark fylkeskommune blitt utlyst internt før eventuell ekstern utlysning.
TOP
Translate »
X