Sammenslåingsprosessen i rute

24. august 2018
Tron Bamrud tok formelt over prosjektansvaret for sammenslåingen i prosjektgruppa 14. august. Etablering av ny ledergruppe er ett av punktene...

Allmøter for best mulig og lik informasjon

16. august 2018
Ny prosjektleder for etableringen av Innlandet fylkeskommune, Tron Bamrud, vil holde allmøter dagen etter hvert møte i Arbeidsutvalget og Fellesnemnda...

Tron Bamrud er på plass

2. august 2018
Tron Bamrud hadde sin første arbeidsdag som prosjektleder for sammenslåingen av Hedmark og Oppland til Innlandet fylkeskommune 1. august.

Siste innspurt i første fase

20. juni 2018
De siste ukene har arbeidsgruppene kartlagt alt de driver med. Vi tok tempen på arbeidsgruppa for HR og kollektivtrafikk.

Egen arbeidsgruppe for veiadministrasjon

20. juni 2018
Prosjektledelsen har opprettet arbeidsgruppe for sams veiadministrasjon. Statens vegvesen er invitert inn i gruppa.

Status pågående prosjekter

20. juni 2018
Eierskap, IT, arkivløsning og kontorlokaler for sentraladministrasjonen. Dette er noen prosjekter det arbeides for fullt med.

Vedtok fem år etter lang debatt

25. april 2018
I dag vedtok fellesnemda omstillingsdokumentet. Politikerne gikk inn for fem års varighet på kompensasjonsordningene for ansatte.
TOP
Translate »
X