Innlandet fylkeskommune
… kommer i 2020

Hedmark og Oppland fylkeskommuner blir Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020. Regjeringen inviterte i juni 2015 landets fylkeskommuner til å innlede prosesser med sikte på å avklare sammenslåing med andre fylkeskommuner. Regjeringen fulgte opp med en stortingsmelding våren 2016 der den foreslo at det skal gjennomføres en regionreform fra 2020, samtidig med kommunereformen. Regjeringens ambisjon

Fakta om Innlandet

Folketall og bosetning Innlandet har et innbyggertall på 387 034 innbyggere (SSB per 3. kvartal 2018) Det nye fylket får totalt 46 kommuner (Stortinget har vedtatt at Lunner og Jevnaker kommuner skal til Viken) Ringsaker kommune har flest innbyggere med et folketall på 34 385 (SSB per 3. kvartal 2018) En tredjedel av innbyggerne er bosatt i de fire

Offentlig journal