Innlandsstrategien

Prosessplan Innlandsstrategien
Hva skal Innlandet satse på? Regional planstrategi (Innlandsstrategien) er et viktig utviklingsverktøy for å bestemme regionale satsninger, og skal lede fram til hvilke regionale planer som skal utarbeides.

Valg 2019

Listeforslag ved fylkestingsvalget 2019 Samtlige listeforslag ble godkjent av fylkesvalgstyret mandag 27. mai 2019. Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Se hvem som ble valgt inn i fylkestinget til InnlandetFylkesvalgstyrets møtebok Klage: Valgloven § 6-8: Klage med krav om endring av
Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med en ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv.
Fylkestingene i Hedmark og Oppland oppnevnte i oktober 2017 et forhandlingsutvalg med mandat til å forhandle fram en avtale som grunnlag for en sammenslåingen av de to fylkeskommunene. Avtalen ble presentert 20. desember 2017 – og vedtatt av de to fylkestingene 15. januar 2018. Avtale om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Ekspertutvalgets rapport

Ekspertutvalget for nye oppgaver til fylkeskommunene overleverte sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland 1. februar 2018. Utvalget foreslår å flytte oppgaver verdt 24 milliarder og 5 000 arbeidsplasser til fylkeskommunene. Utvalgets mandat har vært å analysere og vurdere konkrete oppgaver og ansvarsområder med sikte på å foreslå ytterligere oppgaver og myndighet til fylkeskommunene. I oppdraget

Reglement

Det er vedtatt reglement for fylkesting, fylkesutvalg og faste utvalg i Innlandet fylkeskommune. Disse regulerer den politiske virksomheten i fylkeskommunen. Reglement for fylkesting, fylkesutvalg og faste utvalg (vedtatt av FT 30.10.19) Reglement for godtgjøring (vedtatt av FT 30.10.19) Fellesnemnda forberedte sammenslåingen frem til konstituering av nytt fylkesting i det nye fylket. For arbeidet var det

Fylkestinget

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, og ledes av fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap).

Fylkesutvalget

Fylkesutvalget fungerer som fylkestingets arbeidsutvalg og består av 15 representanter. Utvalget ledes av fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap).