Valg 2019

Listeforslag ved fylkestingsvalget 2019 Samtlige listeforslag ble godkjent av fylkesvalgstyret mandag 27. mai 2019. Arbeiderpartiet Demokratene Fremskrittspartiet Helsepartiet Høyre Kristelig Folkeparti Liberalistene Miljøpartiet De Grønne Partiet De Kristne Pensjonistpartiet Rødt Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti Venstre Klage: Valgloven § 6-8: Klage med krav om endring av fylkesvalgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag må fremmes

Visjon og verdier

Visjon for sammenslåingsprosessen: Nye utfordringer – større muligheter   Verdier for sammenslåingsprosessen: Vi skal være: Rause Vi skal være rause med hverandre. Med god porsjon raushet utviser vi fleksibilitet og bygger tillit til hverandre. Gjennom et fellesskap basert på romslighet, redelighet og åpenhet skaper vi ett fylke.                Inkluderende Vi skal være lyttende og ha
Fylkestingene i Hedmark og Oppland oppnevnte i oktober 2017 et forhandlingsutvalg med mandat til å forhandle fram en avtale som grunnlag for en sammenslåingen av de to fylkeskommunene. Avtalen ble presentert 20. desember 2017 – og vedtatt av de to fylkestingene 15. januar 2018. Avtale om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommuner

Ekspertutvalgets rapport

Ekspertutvalget for nye oppgaver til fylkeskommunene overleverte sin rapport til kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland 1. februar 2018. Utvalget foreslår å flytte oppgaver verdt 24 milliarder og 5 000 arbeidsplasser til fylkeskommunene. Utvalgets mandat har vært å analysere og vurdere konkrete oppgaver og ansvarsområder med sikte på å foreslå ytterligere oppgaver og myndighet til fylkeskommunene. I oppdraget

Reglement

Fellesnemnda skal planlegge og forberede iverksetting av sammenslåingen frem til konstituering av nytt fylkesting i det nye fylket. For arbeidet er det vedtatt ulike reglement og delegasjonsfullmakter:   Reglement for fellesnemnda Reglement for arbeidsutvalget Fullmakter til prosjektleder Mandat partssammensatt utvalg Møtegodtgjøring  

Fellesnemnda

Fellesnemnda er beslutningsorgan for sammenslåingsprosessen og består av de to fylkestingene pluss fylkesrådet i Hedmark – totalt 74 personer.   Arbeiderpartiet: Even Aleksander Hagen (Oppland) – leder Per-Gunnar Sveen (Hedmark) – nestleder Anne-Marte Kolbjørnshus (Oppland) Anne Karin Thorp Adolfsen (Hedmark) Kåre Haugen (Oppland) Thomas Breen (Hedmark) Ragne Victoria Kolaas Stauri (Oppland) Gunn Randi Fjæstad (Hedmark)

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget består av 18 personer, 9 politikere fra hvert fylke.