Sekretariat

Nyheter for ansatte

Kommunikasjon

Fellesnemnda har vedtatt prinsipper for kommunikasjon for sammenslåingsprosessen. Følgende overordna prinsipper legges til grunn for kommunikasjonsarbeidet under sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner: ÅPEN: Sammenslåingsprosessen skal preges av åpenhet. Informasjon skal aktivt formidles til interne og eksterne målgrupper så raskt den er tilgjengelig og omforent. SAMTIDIG: Det skal tilstrebes at all informasjon blir tilgjengeliggjort samtidig

Grafisk profil

Dokumenter og andre produkter knyttet til sammenslåingsprosessen skal ha en grafisk profil som indikerer fellesskapet til de to fylkeskommunene. Profilen skal være en enkel sammenstilling av de to fylkenes våpen og navnet på den nye fylkeskommunen.

Ledelse