Sekretariat

Nyheter for ansatte

Kommunikasjon

Fellesnemnda har vedtatt prinsipper for kommunikasjon for sammenslåingsprosessen. Følgende overordna prinsipper legges til grunn for kommunikasjonsarbeidet under sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner: ÅPEN: Sammenslåingsprosessen skal preges av åpenhet. Informasjon skal aktivt formidles til interne og eksterne målgrupper så raskt den er tilgjengelig og omforent. SAMTIDIG: Det skal tilstrebes at all informasjon blir tilgjengeliggjort samtidig

Grafisk profil

Dokumenter og andre produkter knyttet til sammenslåingsprosessen skal ha en grafisk profil som indikerer fellesskapet til de to fylkeskommunene. Profilen skal være en enkel sammenstilling av de to fylkenes våpen og navnet på den nye fylkeskommunen.

Ledelse

    Referat fra møter i prosjektgruppa: Møtereferat 210218 Møtereferat 070318 Møtereferat 090318 Møtereferat 200318 Møtereferat 050418 Møtereferat 090518 Møtereferat 070618 Mandat: Kontorlokaler for sentraladministrasjonen Mandat: Sak- og arkivløsning i Innlandet fylkeskommune Møtereferat 140818 Møtereferat 181018 Omstillingsdokumentet: Omstillingsdokument vedtatt av fellesnemda 25042018 Prosjektleders innstilling til omstillingsdokument Politisk behandling av omstillingsdokumentet Alle dokumenter knyttet til behandlingen av omstillingsdokumentet