Kontakt

Politisk ledelse

Administrativ ledelse


Prosjektleder
Tel: 918 07 339

Hedmark fylkeskommune
Telefon: 62 54 40 00

Postadresse
Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 Hamar

Besøksadresse
Parkgata 64, Hamar

Innlandet fylkeskommune

Oppland fylkeskommune
Telefon: 61 28 90 00

Postadresse
Postboks 988, 2626 Lillehammer

Besøksadresse
Kirkegata 76, Lillehammer

Organisasjonsnummer: 920717152 Innlandet fylkeskommune fra 01.01.2020