Mari-Mette Solheim
Her finner du referat fra møter i prosjektgruppa for arbeidsplassutforming for sentraladministrasjonen.

Video fra allmøte 30. november

Tron Bamrud
Her kan du se opptak fra allmøtet fredag, samt lese et sammendrag. 

– Kulturbygging er viktig

Over 50 personer som jobber innen IKT, HR, innkjøp og økonomi i Hedmark og Oppland var samlet 26. og 27. november.

Ledergruppa er i gang

Ledergruppa Innlandet fylkeskommune. Fra venstre Birgit Aagaard Jensen, Aud Riseng, Åsmund Haugstad Sandvik, Tron Bamrud, Tore Gregersen, Randi Langøigjelten, Åge Solheim og Wibeke Børresen Gropen.
Den administrative ledergruppa for Innlandet fylkeskommune møttes for første gang 27.-28. november på Pellestova.

Eiendomssjef på plass

Samtidig med at det ble rekruttert ledere til ledergruppen, så ble eiendomssjef for Innlandet fylkeskommune ansatt.
Tron Bamrud
Etter en grundig prosess har prosjektleder Tron Bamrud nå en ledergruppe for Innlandet fylkeskommune.

Nye nettsider for Innlandet

Arbeidet med å anskaffe ny nettløsning er i gang. Det skjer i samarbeid med tre andre fylkeskommuner.

Video fra allmøte 25. oktober

Tron Bamrud
Her kan du se allmøtet i opptak, samt lese et sammendrag.

Hvordan jobber de?

Trygve Bjerke og Bente Steinbakke.
Alt av systemer skal samsnakke og fungere 1. januar 2020. Vi tok en prat med prosjektlederne for innføring av Visma.

Status prosjekter

Prosjektgruppa
IT-infrastruktur, lønns-, personal og økonomisystem og nytt saks- og arkivsystem. Torsdag 18. oktober var det møte i prosjektgruppa og her fikk prosjektledelsen presentert status på arbeidet så langt.