Video allmøte 11. februar

Tron Bamrud
Her kan du se opptak av allmøtet på mandag.
Fylkeshus 1 på Hamar.
Politikerne var verken fornøyde med prislappen eller vurderingene som er gjort for å huse de framtidige ansatte i Innlandet fylkeskommune.

44 ønsker jobb som seksjonssjef

Ledergruppa Innlandet fylkeskommune. Fra venstre Birgit Aagaard Jensen, Aud Riseng, Åsmund Haugstad Sandvik, Tron Bamrud, Tore Gregersen, Randi Langøigjelten, Åge Solheim og Wibeke Børresen Gropen.
Det er 44 ansatte som har meldt sin interesse for de 29 stillingene på nivå 3, seks av dem kommer fra Statens vegvesen.
Det blir politisk behandling av kontorlokaler for sentraladministrasjonen i fellesnemda 13. februar. Saksdokumentene ser du her.
Tron Bamrud
Organisering av nivå 3, samt prosess for innplassering av ledere er nå klar. De som står på utvalgslista kan melde sin interesse for lederstillingene senest 4. februar.
Ledergruppa Innlandet fylkeskommune. Fra venstre Birgit Aagaard Jensen, Aud Riseng, Åsmund Haugstad Sandvik, Tron Bamrud, Tore Gregersen, Randi Langøigjelten, Åge Solheim og Wibeke Børresen Gropen.
Selv om selve drøftingsmøte ble utsatt til 29. januar, ble det gjennomført møte mellom prosjektleder og de fellestillitsvalgte 23. januar.
Hjalmar Nørstebø-Solbjør, Terje Moe Gustavsen og Per Morten Lund
Denne uka ble avtale mellom Innlandet fylkeskommune og Statens vegvesen underskrevet av prosjektleder i Innlandet fylkeskommune, Tron Bamrud, vegdirektør Terje Moe Gustavsen og regionvegsjef Per Morten Lund.

Endring i framdriftsplan

Som følge av at drøftingsmøte med de tillitsvalgte er utsatt, blir det endringer i framdriftsplanen for rekruttering av ledere på nivå 3.

Drøftingsmøte utsatt

Tron Bamrud
Den planlagte drøftingen av forslag til organisering og prosess for innplassering av ledere på nivå 3 er utsatt til 29. januar.
Tron Bamrud
Her kan du se forslag til organisering på nivå 3, samt stillingsbeskrivelsene før drøfting.