Stort engasjement

Arbeidsverksted
Cirka 500 ansatte fra Hedmark og Oppland fylkeskommuner, samt Statens Vegvesen, har deltatt på arbeidsverksted.
Mari-Mette Solheim
Her finner du møtereferat, dokumenter og rapporter fra prosjektgruppa for arbeidsplassutforming i sentraladministrasjonen.
Tron Bamrud
Vi nærmer oss nå siste året før Oppland og Hedmark skal bli til Innlandet. Noe slikt vekker sikkert mange følelser i oss – herunder spenning og uro.

Video fra allmøte 13. desember

Tron Bamrud er mannen som skal lede sammenslåingen av Hedmark og Oppland og som blir fylkesrådmann i Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020.
Her kan du se allmøtet torsdag i opptak, samt lese et sammendrag.

Video fra allmøte 30. november

Tron Bamrud
Her kan du se opptak fra allmøtet fredag, samt lese et sammendrag. 

– Kulturbygging er viktig

Over 50 personer som jobber innen IKT, HR, innkjøp og økonomi i Hedmark og Oppland var samlet 26. og 27. november.

Ledergruppa er i gang

Ledergruppa Innlandet fylkeskommune. Fra venstre Birgit Aagaard Jensen, Aud Riseng, Åsmund Haugstad Sandvik, Tron Bamrud, Tore Gregersen, Randi Langøigjelten, Åge Solheim og Wibeke Børresen Gropen.
Den administrative ledergruppa for Innlandet fylkeskommune møttes for første gang 27.-28. november på Pellestova.

Eiendomssjef på plass

Samtidig med at det ble rekruttert ledere til ledergruppen, så ble eiendomssjef for Innlandet fylkeskommune ansatt.
Tron Bamrud
Etter en grundig prosess har prosjektleder Tron Bamrud nå en ledergruppe for Innlandet fylkeskommune.

Nye nettsider for Innlandet

Arbeidet med å anskaffe ny nettløsning er i gang. Det skjer i samarbeid med tre andre fylkeskommuner.