Video fra allmøte 25. oktober

Tron Bamrud
Her kan du se allmøtet i opptak, samt lese et sammendrag.

Hvordan jobber de?

Trygve Bjerke og Bente Steinbakke.
Alt av systemer skal samsnakke og fungere 1. januar 2020. Vi tok en prat med prosjektlederne for innføring av Visma.

Status prosjekter

Prosjektgruppa
IT-infrastruktur, lønns-, personal og økonomisystem og nytt saks- og arkivsystem. Torsdag 18. oktober var det møte i prosjektgruppa og her fikk prosjektledelsen presentert status på arbeidet så langt.
Tron Bamrud
Etter drøfting med de tillitsvalgte er lista over de som kan søke seg til stillinger i strategisk ledergruppe klar.

Gåtur på fylkeshusene

I forbindelse med forstudiet til kontorlokaler blir det befaring av fylkeshusene på Hamar 17. oktober og på Lillehammer 18. oktober.

Video fra allmøte

Tron Bamrud
Her kan du se opptak av allmøte fredag 12. oktober, samt lese et sammendrag. 
Tron Bamrud
Her kan du se forslag til administrativ organisering etter møte med ledergruppa i begge fylkeskommunene og drøfting med de tillitsvalgte.

Forstudie om kontorlokaler

Mari-Mette Solheim
Arbeidet med utforming av kontorlokaler er organisert som et prosjekt. Prosjektgruppa har fått mandat til utforming av et forstudie.

Presentasjon om Innlandet

Mjøsbrua_foto_KennethMoen
Trenger du fakta om Innlandet til en presentasjon? Nå finner du en ferdig presentasjon her.
Fylkesvåpnene til Hedmark og Oppland.
Alle ansatte i sentraladministrasjonen mottar e-post om interne kartleggingsmøter.