Rutiner for saksframlegg

Fylkesvåpnene til Hedmark og Oppland.
Her finner du rutiner og mal for saksutredning til arbeidsutvalget og fellesnemda.

Video allmøte

Tron Bamrud
Her kan du se allmøtet fredag 7. september i opptak. Her finner du også et sammendrag.

Omstillingsdokumentet

Omstillingsdokumentet ble vedtatt av fellesnemda 25. april 2018. Dokumentet finner du her.
Fylkesvåpnene til Hedmark og Oppland.
Fra 1. august er alle ledige stillinger i Oppland og Hedmark fylkeskommune blitt utlyst internt før eventuell ekstern utlysning.

Sammenslåingsprosessen i rute

Prosjektgruppa
Tron Bamrud tok formelt over prosjektansvaret for sammenslåingen i prosjektgruppa 14. august. Etablering av ny ledergruppe er ett av punktene som nå står på agendaen.
Tron Bamrud
Ny prosjektleder for etableringen av Innlandet fylkeskommune, Tron Bamrud, vil holde allmøter dagen etter hvert møte i Arbeidsutvalget og Fellesnemnda i tiden framover. Første allmøte blir 7. september.

Tron Bamrud er på plass

Tron Bamrud
Tron Bamrud hadde sin første arbeidsdag som prosjektleder for sammenslåingen av Hedmark og Oppland til Innlandet fylkeskommune 1. august.
De siste ukene har arbeidsgruppene kartlagt alt de driver med. Vi tok tempen på arbeidsgruppa for HR og kollektivtrafikk.
Hjalmar Nørstebø-Solbjør
Prosjektledelsen har opprettet arbeidsgruppe for sams veiadministrasjon. Statens vegvesen er invitert inn i gruppa.
Rasmus O. Vigrestad
Eierskap, IT, arkivløsning og kontorlokaler for sentraladministrasjonen. Dette er noen prosjekter det arbeides for fullt med.