I dag vedtok fellesnemda omstillingsdokumentet. Politikerne gikk inn for fem års varighet på kompensasjonsordningene for ansatte.