Fra rapporten "Fra sams og samling" av Statens vegvesen.
Politikerne har ingen innvendinger til avtalen om overføring av ansatte fra Statens vegvesen til Innlandet fylkeskommune.

Samarbeidsmodell med kommunene

Thomas Breen (Ap) og Olaf Nils Diserud (Frp)
Hvordan skal Innlandet fylkeskommune samarbeide med de 46 kommunene i den nye regionen? Det endelige svaret kommer først etter valget til høsten.
Bildet er fra fylkesveg 33 i Oppland. Foto Statens vegvesen
Flere lover og forskrifter må endres for at fylkeskommunen skal få full myndighet og råderett over egen veg.

Fylkesbiblioteket blir på Gjøvik

Fra lokalene til fylkesbiblioteket i Oppland.
Fylkesbiblioteket for Innlandet skal ligge på Gjøvik.

Innbyggere hedret for sine ideer

Einar Andreas Lilleengen, Sean Fabian Andersen, Even Aleksander Hagen, Edin Bjørseth Horten Olav Brostrup Müller.
De fire som står bak ideen til det nye fylkesvåpenet for Innlandet ble hedret av fylkesordføreren med gavekort og kake.

Starter jakten på vegkompetanse

Bildet er fra fylkesveg 33 i Oppland. Foto Statens vegvesen
Nå starter arbeidet med få fylkesvegene fullt og helt over til fylkeskommunen.
Bildet er fra Hadeland videregående skole i Oppland.
Hedmark og Oppland har ulik praksis på en rekke områder. Det venter politikerne mange saker på veien mot felles løsninger for Innlandet.
– Alt av utviklingsoppgaver Fylkesmannen har, bør flyttes over på regionalpolitisk nivå, sa fylkesråd Thomas Breen under høringen om oppgaver til nye regioner i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité tirsdag.
Tron Bamrud
Etter en grundig prosess har prosjektleder Tron Bamrud nå en ledergruppe for Innlandet fylkeskommune.

Endelig politisk organisering

Even Aleksander Hagen og Per-Gunnar Sveen, leder og nestleder av fellesnemnda.
Fellesnemnda har vedtatt endelig politisk organisering av Innlandet fylkeskommune, inkludert råd og utvalg.