Innbyggere hedret for sine ideer

Einar Andreas Lilleengen, Sean Fabian Andersen, Even Aleksander Hagen, Edin Bjørseth Horten Olav Brostrup Müller.
De fire som står bak ideen til det nye fylkesvåpenet for Innlandet ble hedret av fylkesordføreren med gavekort og kake.

Starter jakten på vegkompetanse

Bildet er fra fylkesveg 33 i Oppland. Foto Statens vegvesen
Nå starter arbeidet med få fylkesvegene fullt og helt over til fylkeskommunen.
Bildet er fra Hadeland videregående skole i Oppland.
Hedmark og Oppland har ulik praksis på en rekke områder. Det venter politikerne mange saker på veien mot felles løsninger for Innlandet.
– Alt av utviklingsoppgaver Fylkesmannen har, bør flyttes over på regionalpolitisk nivå, sa fylkesråd Thomas Breen under høringen om oppgaver til nye regioner i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité tirsdag.
Tron Bamrud
Etter en grundig prosess har prosjektleder Tron Bamrud nå en ledergruppe for Innlandet fylkeskommune.

Endelig politisk organisering

Even Aleksander Hagen og Per-Gunnar Sveen, leder og nestleder av fellesnemnda.
Fellesnemnda har vedtatt endelig politisk organisering av Innlandet fylkeskommune, inkludert råd og utvalg.

Prislapp: 60 millioner kroner

Logo Innlandet fylkeskommune
60 millioner kroner er politikerne villige til å bruke på å etablere Innlandet fylkeskommune.
Politikerne enige med juryen: «Kommunikasjon og knutepunkt» er riktig fylkesvåpen for Innlandet.

Dette er de nye oppgavene

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Møland
Fylkekommunene får nye oppgaver på flere områder, men mye skal fortsatt utredes videre.

Hvor går Innlandet?

Logo Innlandet fylkeskommune
Nå starter arbeidet med å legge ambisjonen for Innlandet, med oppstart av  visjonsprosess og arbeidet med den første regionale planstrategien.