Kollektivorganisering i Innlandet

Busser fra Hedmark og Oppland.
Kollektivtrafikken i Innlandet fylkeskommune skal organiseres som en fagenhet i fylkeskommunen, slik det er i Oppland i dag.

Juryen har tatt sitt valg

Fylkesvåpen for Innlandet fylkeskommune
En enstemmig jury har valgt å innstille Ferskvann reklamebyrå sitt forslag «Kommunikasjon og knutepunkt»/«F3» til fylkesvåpen for Innlandet fylkeskommune.

Fylkesvåpen for Innlandet

Forslag til fylkesvåpen fra de tre byråene.
Ett av disse 12 forslagene blir fylkesvåpen for Innlandet fylkeskommune.

Politisk organisering

Logo Innlandet fylkeskommune
Politikerne vil ha fire hovedutvalg for virksomheten i Innlandet fylkeskommune, i tillegg til et fylkesutvalg bestående av 15 representanter.
Tron Bamrud på Gålå. Foto: Kathrine Lunde Solbraa
Tron Bamrud skal lede det nye Innlandet. Ferden med å bli kjent startet i Peer Gynts rike.
Tron Bamrud
Tron Bamrud hadde sin første arbeidsdag som prosjektleder for sammenslåingen av Hedmark og Oppland til Innlandet fylkeskommune 1. august.
Utvalgte ideer til fylkesvåpen Innlandet
Juryen har valgt ut fire ideer til fylkesvåpen for Innlandet. Disse ideene går nå videre til tre designbyrå.
Utvalg fylkesvåpen Innlandet fylkeskommune
Til sammen kom det inn 162 forslag.
Mjøsbrua. Foto: VRI Innlandet
Stortinget har nå vedtatt at navnet blir Innlandet fylkeskommune.

Fra sams til samling

Fra rapporten "Fra sams og samling" av Statens vegvesen.
Politikerne i Innlandet er klare for å ta det fulle og hele ansvaret for fylkesvegene fra 1. januar 2020.