Imponert over engasjementet

Utvalg fylkesvåpen Innlandet fylkeskommune
Fristen på forslag til nytt fylkesvåpen for Innlandet gikk ut 31. mai. Engasjementet er stort og det har kommet inn mange spennende innspill.

Fylkeskommunen og kommunene

Thomas Breen (Ap) og Olaf Nils Diserud (Frp)
Fellesnemnda har vedtatt å sette ned en referansegruppe for samarbeidet mellom kommunene og den nye fylkeskommunen.
Mjøsbrua. Foto: VRI Innlandet
Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget er ikke fornøyd med regjeringens prosess rundt nye fylkesnavn.
Even Aleksander Hagen (fylkesordfører i Oppland) og Per-Gunnar Sveen (fylkesrådsleder i Hedmark) håper på stort engasjement og mange kreative forslag til nytt fylkesvåpen.
Når Hedmark og Oppland fylkeskommuner slår seg sammen til Innlandet fylkeskommune 1. januar 2020, trengs det nytt fylkesvåpen.
I dag vedtok fellesnemda omstillingsdokumentet. Politikerne gikk inn for fem års varighet på kompensasjonsordningene for ansatte.

Fra Akershus til Innlandet

Tron Bamrud er mannen som skal lede sammenslåingen av Hedmark og Oppland og som blir fylkesrådmann i Innlandet fylkeskommune fra 1. januar 2020.
Tron Bamrud skal lede sammenslåingen av Hedmark og Oppland og blir første fylkesrådmann for et samlet Innlandet.

Navnet blir Innlandet

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Møland
Hedmark og Oppland blir Innlandet fylkeskommune, slik fylkestingene har vedtatt.

Samlet Innlandet

Alle 48 kommunene var invitert til dialogmøte torsdag. Det er store forventninger til den nye fylkeskommunen om arbeidsplasser og infrastruktur.

På jakt etter ny identitet

Fylkesvåpnene til Hedmark og Oppland.
To fylkesvåpen blir historie og et nytt uttrykk skal samle Innlandet. Nå inviteres alle til å komme med innspill til fylkesvåpen for den nye fylkeskommunen.
Mjøsbrua. Foto: VRI Innlandet
11 personer vil bli prosjektleder for sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og fylkesrådmann i Innlandet fylkeskommune.