Første møte i arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget for Innlandet fylkeskommune.
Arbeidsutvalget som skal lede Hedmark og Oppland sammen til Innlandet fra 2020 hadde sitt første møte torsdag 15. februar.

Prosjektgruppa er nedsatt

Rasmus O. Vigrestad
Prosjektgruppa for sammenslåingsprosessen består av ti personer, fem fra hvert fylke.

Nye oppgaver til fylkeskommunene

Even Aleksander Hagen, leder av fellesnemnda.
Ekspertutvalget flytter oppgaver verdt 24 milliarder fra staten til fylkeskommunene. Flere statlige virksomheter legges ned.

Skal lede fellesnemnda

Even Aleksander Hagen og Per-Gunnar Sveen, leder og nestleder av fellesnemnda.
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen skal lede arbeidet i fellesnemnda. Fylkesrådsleder i Hedmark, Per-Gunnar Sveen, er nestleder.