Fra ulik praksis til felles løsninger

29. november 2018
Hedmark og Oppland har ulik praksis på en rekke områder. Det venter politikerne mange saker på veien mot felles løsninger...

Fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler må styrkes

21. november 2018
- Alt av utviklingsoppgaver Fylkesmannen har, bør flyttes over på regionalpolitisk nivå, sa fylkesråd Thomas Breen under høringen om oppgaver...

Ledergruppen for Innlandet fylkeskommune på plass

16. november 2018
Etter en grundig prosess har prosjektleder Tron Bamrud nå en ledergruppe for Innlandet fylkeskommune.

Endelig politisk organisering

24. oktober 2018
Fellesnemnda har vedtatt endelig politisk organisering av Innlandet fylkeskommune, inkludert råd og utvalg.

Prislapp: 60 millioner kroner

24. oktober 2018
60 millioner kroner er politikerne villige til å bruke på å etablere Innlandet fylkeskommune.

Innlandet har fått sitt fylkesvåpen

24. oktober 2018
Politikerne enige med juryen: "Kommunikasjon og knutepunkt" er riktig fylkesvåpen for Innlandet.

Dette er de nye oppgavene

19. oktober 2018
Fylkekommunene får nye oppgaver på flere områder, men mye skal fortsatt utredes videre.

Hvor går Innlandet?

11. oktober 2018
Nå starter arbeidet med å legge ambisjonen for Innlandet, med oppstart av  visjonsprosess og arbeidet med den første regionale planstrategien.

Kollektivorganisering i Innlandet

11. oktober 2018
Kollektivtrafikken i Innlandet fylkeskommune skal organiseres som en fagenhet i fylkeskommunen, slik det er i Oppland i dag.

Juryen har tatt sitt valg

21. september 2018
En enstemmig jury har valgt å innstille Ferskvann reklamebyrå sitt forslag «Kommunikasjon og knutepunkt»/«F3» til fylkesvåpen for Innlandet fylkeskommune.

Fylkesvåpen for Innlandet

6. september 2018
Ett av disse 12 forslagene blir fylkesvåpen for Innlandet fylkeskommune.

Politisk organisering

6. september 2018
Politikerne vil ha fire hovedutvalg for virksomheten i Innlandet fylkeskommune, i tillegg til et fylkesutvalg bestående av 15 representanter.
TOP
Translate »
X