Innspill om Innlandets transportutfordringer

9. mai 2019
Arbeidsutvalget har vedtatt høringsinnspill til Nasjonal transportplan for 2022-33. Innspillet følger opp tidligere felles politikk fra de to fylkeskommunene på...

Hvordan skal vi bygge Innlandet?

26. april 2019
Det grønne skiftet, kollektivtrafikk og IT-infrastruktur går igjen blant innspillene til visjon og satsingsområder for Innlandet.

Tar kvinnene på alvor

10. april 2019
Innlandet skal slettes ikke være bare for menn. Kvinnene blir i flertall på arbeidsverkstedet «Vi bygger Innlandet».

Rehabilitering – ikke nybygg

10. april 2019
Politikerne gir klarsignal til å starte arbeidet med å rehabilitere fylkeshusene på Hamar. Totalkostnaden for byggeprosjektet blir over 400 millioner...

Etablerer Agenda Innlandet

10. april 2019
Innlandet fylkeskommune etablerer Agenda Innlandet i samarbeid med NHO, LO og Sparebank 1 Østlandet.

Fra 60 til 90 millioner

10. april 2019
Prisen for sammenslåingen av Hedmark og Oppland er økt til 90 millioner kroner.

Felles TT-ordning for Innlandet

4. april 2019
Arbeidsutvalget har vedtatt å sende forslag til felles TT-reglement for Innlandet ut på høring. Høringsfrist er 16. mai.

Hvordan skal vi bygge Innlandet?

28. mars 2019
Hedmark og Opplands fylkeskommuner inviterer til arbeidsverkstedet «Vi bygger Innlandet» onsdag 24. april.

Hva skal vi hete?

26. mars 2019
Vil du være med å bestemme hva bussene i Innlandet skal hete? Fristen er 6. mai 2019.

Høring: Felles skolerute for Innlandet

19. mars 2019
Nå kan du si din mening om blant annet skoleårets start og slutt og når det skal være ferier. Høringsfristen er 12. april.

Disse blir seksjonssjefer

12. mars 2019
Nå er 25 nye ledere i Innlandet fylkeskommune innplassert.

Høring: Vil du ha fritt skolevalg eller ikke?

11. mars 2019
Nå kan du si din mening om lokal forskrift for inntak og formidling. Høringsfristen er onsdag  24. april.
TOP
Translate »
X